Raportul ecologic

Raportul de ecologie (sau Raportul ecologic) face parte din procesul de evaluare a performanţei ecologice a unei clădiri, implică folosirea unor metode standardizate la nivel internaţional şi este o componentă care ajută investitorul să dobândească certificarea de clădire verde (BREEAM, LEED, DGNB sau HQE). Certificatele de clădiri verzi recunosc acele caracteristici ale imobilelor care sunt în deplină unitate cu mediul și care permit reducerea costurilor de exploatare, a poluării şi a resurselor neregenerabile, în acelaşi timp exprimând gradul de responsabilitate socială pe care şi-l propune proprietarul.

Clădirea verde (sau sustenabilă) este o structură construită şi exploatată într-un mod responsabil faţă de mediul înconjurător şi implică folosirea de resurse eficiente încă din etapa de proiectare şi construcţie. Investiţia într-o astfel de clădire presupune costuri iniţiale mai mari, însă pe termen lung asigură reducerea costurilor de întreţinere şi exploatare. În contextul european actual se preconizează că vor fi implementate reglementări mai dure asupra amprentei pe care structurile antropice o au asupra mediului, ţinând cont de faptul că preţul energiei este în continuă creştere, pentru a exista un grad din ce în ce mai mare de conştientizare a importanţei sustenabilităţii, ceea ce asigură conceptului de  „clădire verde” un loc important pe piaţa imobiliară.

BREEAM sau BRE Environmental Assessment Method a fost elaborată de British Research Establishment din Marea Britanie pentru analiza sustenabilităţii unei clădiri şi este metoda cea mai des folosită pentru evaluarea performanţei ecologice a unei clădiri. Această metodă a devenit un standard internaţional de evaluare a impactului pe care clădirile îl au asupra mediului înconjurător şi poate fi aplicat atât clădirilor noi, cât şi celor deja existente.

Raportul ecologic aplicat în cazul metodei BREEAM pune accentul pe trei criterii definite de BREEAM pentru Utilizarea şi Ecologia terenului (Land use and Ecology):

Evaluarea din cadrul raportului compilează datele colectate în teren cu analiza documentelor tehnice puse la dispoziţie de către beneficiar. Raportul trebuie să fie elaborat de către ecologi atestaţi şi se axează pe următoarele componente:

EPC Consultanţă de mediu are o echipă de ecologi atestaţi, cu experienţă în domeniu, care pot elabora studii referitoare la toate aceste componente.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!