Studiu de Evaluare Adecvată POIM

24
Noiembrie 2014
Luni
Studiu de Evaluare Adecvată POIM

EPC a elaborat Studiul de Evaluare Adecvată a Programului Operaţional Infrastructură Mare (transport, energie, mediu) 2014 – 2020, identificând posibilele implicaţii ale implementării POIM asupra siturilor Natura 2000 şi a obiectivelor lor de conservare.
Studiul de evaluare adecvată a presupus:
-    Identificarea impactului posibil intervenţiilor preconizate în POIM Infrastructură Mare asupra siturilor Natura 2000;
-    Identificarea măsurilor de reducere a impactului negativ al intervenţiilor POIM şi a măsurilor compensatorii privind speciile şi habitatele, cât şi integrităţii ariei naturale protejate de interes comunitar.
Acesta este pus la dispoziţia publicului pe site-ul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru eventuale comentarii şi propuneri.

Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!