Plan de refacere a mediului

Planul de refacere a mediului reprezintă documentul care prevede măsurile necesare a fi luate după finalizarea lucrărilor în domeniul extractiv. Acest document, fundamentat legal la nivel comunitar pe Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a Directivei 2004/35/CE şi pe Decizia 2009/335/CE de stabilire a orientărilor tehnice privind constituirea garanţiei financiare, şi la nivel naţional de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, HG nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare, şi Ordinul nr. 202/2013, prevede realizarea unui set de măsuri care să asigure aducerea mediului la starea iniţială, măsuri ce trebuie fundamentate anterior demarării lucrărilor specifice. 

Elaborarea Planului de refacere a mediului implică derularea unor investigaţii privind starea componentelor mediului anterior demarării activităţilor extractive, privind estimarea duratei efectelor şi de identificare a măsurilor necesare pentru atenuarea acestora, privind evaluarea impactului probabil al instalaţiei pentru deşeuri asupra mediului şi asupra sănătăţii, a măsurilor tehnice necesare pentru îndeplinirea obiectivelor privind protecţia mediului şi limitarea daunelor provocate mediului, precum şi a măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor la momentul închiderii şi după acesta, inclusiv reabilitarea terenului, tratamentul postînchidere şi monitorizarea postînchidere şi, dacă este cazul, măsuri privind restaurarea biodiversităţii. 

EPC Consultanţă de mediu deţine expertiza tehnică, echipamentele şi personalul necesare realizării de Planuri de refacere a mediului, punând la dispoziţia clienţilor servicii în acest sens, în acord cu cele mai bune practici în domeniu.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!