Cartarea habitatelor

Cartarea habitatelor naturale presupune identificarea, caracterizarea şi delimitarea spaţială a habitatelor de interes naţional (conform Doniţă şi colab, 2005, 2006), a habitatelor Natura 2000, precum şi a habitatelor favorabile speciilor de interes naţional şi comunitar.

Activităţile de cartare a habitatelor includ deplasări în teren, analiză de hărţi şi ortofotoplanuri, procesarea de imagini satelitare, modelarea unor parametri morfologici, fizici, geografici, geologici, prin utilizarea unor programe software şi extensii dedicate (ESRI ArcGIS), elaborarea hărţilor de distribuţie etc. În urma activităţilor de cartare se obţin date privind suprafaţa, gradul de fragmentare, gradul de reprezentativitate a habitatului, integritatea acestuia, capacitatea de suport şi valoarea ecosistemică a acestuia. Alte informaţii oferite privesc omologarea şi sinonimizarea categoriilor de habitate conform nomenclaturilor utilizate la nivel naţional şi comunitar şi identificarea fitocenozelor şi speciilor edificatoare pentru respectivele categorii de habitate. 

Rezultatele analizei de cartare şi inventariere a habitatelor includ rapoarte şi studii care integrează rezultatele activităţilor de colectare a datelor în teren, validarea şi compararea acestora cu referinţele bibliografice disponibile, realizarea de seturi de date geospaţiale etc. oferite clienţilor pentru identificarea celor mai bune soluţii disponibile privind implementarea proiectelor pe care aceştia le derulează.

EPC Consultanţă de mediu oferă servicii privind cartarea habitatele de importanţă comunitară, naţională, posedând o vastă experienţă în acest sens, prin derularea de studii atât în cadrul proiectelor cu finanţare europeană prin POS Mediu, Axa Prioritară 4 (ce sunt în prezent continuate prin Programul Operaţional Infrastructura Mare - POIM), cât şi în proiecte finanţate de investitori privaţi, evaluări strategice de mediu, studii de fezabilitate, due diligence etc.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!