Monitorizarea calităţii factorilor de mediu

Monitorizarea calităţii factorilor de mediu reprezintă un serviciu de supraveghere şi prognoză (putând include şi componente de intervenţie) a dinamicii caracteristicilor calitative şi cantitative ale componentelor de mediu în scopul cunoaşterii stării şi a tendinţelor de evoluţie a acestora.

Monitorizarea calităţii componentelor de mediu reprezintă un serviciu complex care presupune: i) definirea scopului şi a obiectivelor monitorizării, ii) conceperea unui plan de monitorizare (frecvenţa prelevărilor / măsurătorilor, metode, responsabilităţi etc), iii) identificarea celor mai bune metode de analiză a datelor şi interpretare a rezultatelor, iv) fundamentarea deciziilor de management şi v) adaptarea continuă a programului de monitorizare la modificările survenite în componentele studiate  precum şi la modificările proiectului / activităţii cu potenţial impact.

Programele de monitorizare se adapteză particularităţilor proiectului / activităţii generatoare de impact şi includ cerinţele exprimate de autorităţile de mediu în actele de reglementare. În mod tradiţional principalele componente ce pot fi incluse într-un program de monitorizare sunt: monitorizarea calităţii aerului, monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă şi/sau subterane, monitorizarea calităţii solului şi monitorizarea nivelului de zgomot. Acolo unde monitorizarea componentelor de biodiversitate este relevantă, acestea vor fi integrate în programul general de monitorizare.

Monitorizarea calităţii factorilor de mediu implică muncă de teren riguros realizată, disponibilitatea unor echipamente performante, disponibilitatea aplicaţiilor software profesionale şi experienţă în corelarea rezultatelor din teren cu predicţiile generate prin activităţile de modelare a dinamicii poluanţilor.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!