Verificare studii

Unul din principalele servicii oferite de EPC este acela de verificare a calităţii studiilor întocmite de terţi autori. Acest serviciu se poate desfăşura fie în cadrul unui Due diligence, fie al unui proces de validare/verificare a studiilor întocmite în cadrul unui proiect, fie pentru fundamentarea unui punct de vedere independent cu privire la un proiect propus.

Serviciul de verificare a studiilor poate include doar activităţi de peer review sau/şi evaluări, analize independente pentru verificarea/validarea concluziilor studiului supus verificării.

Verificarea studiilor constă în:


Studiile ce pot fi verificate de echipa EPC sunt: studii de evaluare a impactului asupra mediului, rapoarte de mediu, studii de evaluare adecvată, studii de biodiversitate, studii de fezabilitate, studii de reconstrucţie ecologică, bilanţuri/audituri de mediu, rapoarte de monitorizare sau studii de risc. Beneficiarii noştri provin atât din mediul privat, sectorul non-guvernamental (ONG), cât şi din zona instituţiilor publice.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!