Inventarierea speciilor protejate

Inventarierea speciilor protejate de floră şi faună reprezintă o componentă de bază în studiul biodiversităţii, oferind informaţiile necesare pentru realizarea studiilor de evaluare a stării de conservare, a planurilor de management al ariilor naturale protejate în care se regăsesc speciile, a studiilor de evaluare a capacităţii de suport, a strategiilor de vizitare, a planurilor şi protocoalelor de monitorizare, a studiilor de evaluare adecvată etc. În cazul ariilor naturale protejate incluse în reţeaua Natura 2000, inventarierea speciilor se supune Directivei Habitate 92/43/CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice şi Directivei Păsări 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice, înlocuită în 2009 cu Directiva 2009/147/CE. Principalul act legislativ care reglementează statutul speciilor protejate în România este OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Inventarierea speciilor protejate de floră

Conform ultimelor date, în România există aproximativ 3700 specii şi subspecii de plante, dintre care 548 specii sunt ameninţate şi incluse în Cartea Roşie a Plantelor Vasculare din România. Pentru acele specii care necesită protecţie s-au dezvoltat şi se dezvoltă proiecte ce vizează colectarea de informaţii de bază de biologie şi ecologie (distribuţie, mărimea populaţiilor, fenologie etc.) şi stabilirea şi implementarea de măsuri de conservare. Pentru această componentă, EPC Consultanţă de mediu îşi pune la dispoziţie serviciile, mizând pe experienţa firmei în proiecte similare derulate în arii protejate, pe componenţa echipei noastre, reprezentată de specialişti botanişti şi fitocenologi cu experienţă şi pe echipamentele din dotare, în conformitate cu cele mai noi standarde şi cerinţe la nivel naţional şi comunitar.

Inventarierea speciilor protejate de faună

Echipa EPC este formată din specialişti pasionaţi, cu experienţă în activităţi de teren, putând realiza activităţi de inventariere pentru specii de nevertebrate, peşti, herpetofaună, ornitofaună şi mamifere (inclusiv chiroptere). Experienţa membrilor echipei acoperă activităţi de colectare a datelor în teren, destinate identificării efectivelor populaţionale, activităţi de procesare a informaţiilor colectate, pentru identificarea distribuţiei potenţiale a speciilor, realizarea de baze de date (inclusiv geospaţiale), şi identificarea, cartarea şi evaluarea habitatelor de reproducere, hrănire sau hibernare (după caz) ale speciilor vizate, precum şi elaborarea de rapoarte care interpretează şi integrează toate aceste aspecte sub forma unor lucrări ştiinţifice utile administratorilor sau custozilor de arii protejate, precum şi titularilor de planuri sau proiecte. 

Pentru realizarea acestor studii, echipa EPC utilizează o gamă variată de echipamente şi programe software performante, ce asigură atât o colectare optimă a datelor în teren, cât şi o analiză obiectivă şi o integrare a rezultatelor obţinute, în baze de date şi platforme ce ajută clientul să gestioneze eficient componenta biologică vizată.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!